KATARIINAN MARTTABLOGI

...oh, beibebeibe...
Pidän tätä blogia sekä omaan kirjalliseen tutkimukseeni että marttaharrastukseen liittyvänä. Kirjoitan siis joskus "mariana", joka on myös yksi kolmesta etunimestäni, että "marttana", jonka nimen saan Marttaliiton jäsenenä. Marttojen ravintoneuvonta, ympäristöasioiden hoidon korostaminen ja käsityö ovat aiheita, joita tahdon erityisesti painottaa. Marttaliiton toiminta perustuu kotitalousneuvonnassa asiantuntemukseen ja vapaaehtoistyöhön sekä keskinäiseen luottamukseen yhdistystoiminnassa.
Blogini aiheet löytyvät oikean sivupalstan lopusta. Painamalla nuolista saat aiheet näkyviin.

sunnuntai 20. heinäkuuta 2014

Katoliset Maria-juhlat - Marian mietteet

Katsoin juuri kalenteriini ja siinä on tämän päivän kohdalla paitsi Marketan, Maaritin, Reetan jne. nimipäivä myös apostolien Matteus, Markus, Luukas .. päivä. Naistenviikkoa mennään ja aiheenikin sopii siihen onhan se kirkon naisaihe. Apostolisuuteen vedoten perustellaan katolisessa kirkossa Marian taivaaseen ottamisen juhlapäivä, jota vietetään katolisissa maissa 15.8. Laitoin sen muistiin kansainvälisestä kalenterista. Me vietimme Marian päivää 2.7. Luin ensimmäistä kertaa nämä Mariadogmien perustelut apostolisesta konstituutiosta katolisen kirkon sivustolta (Apostolinen konstituutio Munificentissimus Deus (1950) Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta). Se on aika pitkä kirjoitus, mutta kannattaa lukea, jos aiheesta haluaa keskustella ja olla perillä myös ekumeenisessa merkityksessä ja kirkon ei siis vain teologian näkökulmasta.
Omasta lukemisestani jäi mieleeni se, että katolinen kirkko lukee neitsyt Mariaa koskevat oppijulistuksensa uskoon kuuluviksi. Luterilaisen kirkon opetuksessa asiayhteys avautuu kenties uskontunnustuksen siihen kohtaan, jossa puhutaan ruumiin ylösnousemuksesta, johon luterilainenkin uskontunnustus nojaa. Sekä Jeesuksen ja Marian taivaaseen astuminen tai ottaminen liittyvät siten tähän ruumiin ylösnousemususkoon, mikäli tällainen ekumeeninen tarkastelutapa asiassa yhtään valaisee tätä kysymystä.
Feministisessä tarkastelussa on paljon keskusteltu siitä, mitä nämä ns. Mariadogmit sisältävät ja mihin ne viittaavat. Niihin luetaan kuuluvaksi siis Marian neitseellinen sikiäminen (juhlapäivä 8.12.)ja taivaaseen ottaminen. Molemmat näistä uskonopeista viittaavat siihen, että Marian elämä oli pyhä elämä ja hänen elämäänsä, uskoaan ja luottamustaan Jumalaan pidetään esimerkillisenä. Mariassa tiivistyy se, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan tapahtumien hengellisen merkityksen avautumisesta, sillä hänen oma hengellinen heräämisensä liittyy Jeesuksen syntymää koskeneisiin enkelin ilmestymisiin, niiden sisäiseen mietiskelyyn ja Marian kiitosvirteen (Luuk 1:28-3,1:46-55,2:19). Feministisessä kriittisessä tarkastelussa Marian tällainen pyhittäminen, mitä tulee hänenkin neitseelliseen sikiämiseensä, ja hänen esikuvallisuutensa nähdään uhkana irrottaa hänet ihmisen tavallisesta elämästä ja elämänmenosta. Ajatellaan lisäksi, että katolinen ja ortodoksinen usko korottavat naisen tehtävässä äidin osan liian keskeiseksi aiheeksi, mikä osaltaan estää naispappeuden hyväksymistä mainituissa kirkoissa. Marian osallisuus lunastukseen nähdään sitä kautta, että hän synnytti ihmiskunnan Vapahtajan ja vaikka samalla tuodaankin esille Marian monia kärsimyksiä äitinä ja naisena, niihin ei sisälly mitään lunastukseen liittyvää kuten Jeesuksen kohdalla puhuttaessa hänen kärsimyksestään ristillä. Apostolisessa konstituutiossa on tietynlainen erityisen kunnioittava tunnelma ja henki, joka leimaa paavin vahvistamaa konstituutiota. Siinä näitä Mariadogmeja tarkastellaan Jumalan anteliaisuuden valossa ja siksi perustelut pohjautuvat siihen, että Marian osaa pidetään etuoikeutettuna ja erityisenä esimerkkinä Jumalan armosta. Mitään ekumeenisuuden katselmusta konstituutioon ei sisälly.
Voisiko sitten jotain ideaa saada asiasta nainen, jonka elämä ei ihan yllä tähän Marian pyhitettyyn elämään, jollaiseksi se on muuttunut katolisen ja ortodoksisen kirkon käsittelyssä ja opeissa, ja naisen, jonka kärsimyksilläkään ei ole kovin yleismaailmallista merkitystä. Kirjoitin aiheesta aiemmin viittaamalla siihen, että Mariaan liittyvä opetus on korostanut joitain kristillisinä pidettyjä arvoja kuten uskoa, sydämen luottamusta, rohkeutta, iloa (Marian kiitosvirsi Uudessa testamentissa Luuk 1:46-55) ja kärsimystä, jolla hän katsoi Poikaansa ristillä tämän täyttäessä Vapahtajan työtään. On tutkijoita, joiden mielestä kirkon syntyyn vaikutti mm. Jeesuksen sanat, jotka hän lausui äidilleen ristinpuulla (Joh 19:26-27). Joissakin keskiaikaisessa sanoituksissa Mariaan liitettyjä hyveitä on pidetty myös neitsyyteen ja neitiyteen liittyvinä kuten Ave Marian saksankielisessä käännöksessä sanotaan, että neiti on samaa kuin sydämellisyys. Nuoreen, neitseelliseen ja naimattomaan naiseen on siis liitetty ominaisuuksia kuten ystävällisyys, herkkyys, suloisuus...eli sellaisia, joita liitetään ehkä nykyisin pieniin lapsiin. Seksuaalisuuden näkökulmasta tarkasteltuna puhtaus on ollut seksuaalista kokemattomuutta, koskemattomuutta eikä vaimon osa ole ollut yhtä innoittava tai inspiroiva kuin neitsyen. Tosin keskiajalla oli myös näkemyksiä, joissa korostettiin vaimon hedelmällisyyttä, ei vain lasten synnyttäjänä vaan myös muuna toimijana. Raamatun tulkinta Jeesuksen sikiämisestä Pyhästä Hengestä on liittynyt kysymykseen seksuaalisuuden ymmärtämisestä jollain tavalla, mutta kertomusta Jeesuksen syntymästä on kuitenkin pidettävä raamatullisesti omaperäisenä.
Nykyajan itsenäistä naista kenties hieman huvittaa nämä uskonnolliset näkemykset naisesta, kun hän joutuu ihan melkein mihin tahansa rooliin joskus yrittäessään saada arvostusta tai taloudellista perustaa toiminnalleen tai naisten toiminnalle yleensä. Enää dualistisen jaot hyveellisiin naisiin ja muihin eivät päde. Nuorten kannalta puhutaan turvaseksistä ja muutenkin oman ruumiin löytäminen ja siitä nauttimisen korostus on muuttunut vuosikymmenten kuluessa. Nuoret ihmiset valtaavat alaa omille kokemuksilleen tällä saralla.
Luettuani apostolisen konstituution Marian elämään liittyen tulin siihen johtopäätökseen, että jokaiselle voisi olla tärkeää se, että elämässä olisi uskoa ja yhteisöllisyyttä kirkon tarjoamasta näkökulmasta, että luottamus Jumalaan voisi olla elämän perustana vaikka aina ei olisi niin yhteiskunnallisesti tai urheilun kannalta merkittäviä saavutuksia, joilla tuoda esiin itseään. Tavallinen elämä riittää ja senkin voi kokea tietyllä tavalla pyhänä, omana ja arvostettavana. Ihmisen elämän ja kristityn identiteetin kannalta tarvitaan kirkon armontäyteistä julistusta ja ihmisarvon korostamista. Katolisessa näkemyksessä Mariasta vetää puoleensa se, nimittäin, että siinä kirkko on ollut Marian kohdalla Jumalan anteliaisuuden välittäjänä vaikka nämä dogmit sisällöltään olisivatkin ongelmallisia rationaalisen, ekumeenisen tai raamatullisen tarkastelun kannalta. Kirkoilla on kyllä taipumusta määritellä asioita ja laatia kannanottoja eri kysymyksiin: luterilaisuus askartelee näissä erilaisissa tasa-arvon kysymyksissä ja pyrkii määrittelemään niissä ihmisen osan. Elämän pyhittämisen kokemukseen liittyy kuitenkin katolisen kirkon apostolista konstituutiota seuraten se, että Marian elämä on tässä näkemyksessä tuotu Jumalan anteliaisuuden piiriin ja hänen ruumiillinen elämänsäkin nähdään siinä valossa. Siksi on ehkä hyvä muistaa, että koko ihmisen osa ja sen hyvyys: terveys, hyvä ravinto, luonto ja hyvinvointi sekä kaikki kauneus elämässä eivät ole itsestään selvyyksiä, vaan ne voi nähdä Jumalan anteliaisuuden ja toivon mukaan kenties myös kirkollisen anteliaisuuden valossa.

keskiviikko 9. heinäkuuta 2014

Faces - kasvoja

Luin jokin aikaa sitten haastattelun eräästä tunnetusta elokuvanäyttelijästä, jolta kysyttiin, että mitä hän tahtoo ihmisten muistavan hänestä itsestään kuolemansa jälkeen. Tähän henkilö vastasi, että sen, että hän on yrittänyt olla kiva (nice)ihminen. Tosin jossain varhaisemmassa lehtiartikkelissa hän sanoi, että hän on joskus osannut käyttäytyä hyvin epäsovinnaisesti, vihaisesti ja jopa röyhkeästi. Nämä kaksi aika ristiriitaista seikkaa saa kysymään sitä, mitä ne tarkoittavat? Näkyykö kivuus ja vihaisuus kasvoilta, jolloin ne voisi lukea myös niistä samaan aikaan, kun ihminen on kiva tai vihainen/röyhkeä. Voisi myös miettiä asiaa siltä kannalta, ovatko kivuus ja vihamielisyys opittuja, perittyjä, kasvatuksen tulosta, kokemuksesta syntyneitä, hyvyyttä, pahuutta jne. Mitä kivuus sisältää eri yhteyksissä ystävänä, johtajana, työtoverina, perheessä tai harrastuksissa ja sen vastakohtana vihamielisyys? Onko kivuus samaa kuin avuliaisuus, armollisuus, reiluus, asiallisuus? Onko vihamielisyys taas pahuutta, politiikkaa vai tarkoituksellista syrjintää?
Kesällä pitäisi miettiä ehkä enemmän maisemia ja mielen maisemia kuin kasvoja, mutta valitsen tämän kasvoaiheen sen tähden, että siitä syntyi mielessäni muutama ajatus Pohjoismaiseen kokoukseen osallistuttuani. Isossa joukossa näkee monia kasvoja. Joku on tuttu kasvo jo ennestään. Tämä merkitsee sitä, että hänet on tavannut jossain aiemmin, hän on melkein kaikkien tuntema henkilö jostain elokuvasta tai lehdistä. Sitten on tuttuutta, jota onkin vaikeampi määritellä: on vain jokin kokemus, että on nähnyt kasvot aiemmin tai kenties jonkun kasvon piirteen tai jonkun ilmeen, joka tekee kasvot tutuiksi. Jollakin voi olla kasvoissa samannäköisyyttä jonkun tuntemansa henkilön ja hänen kasvojensa välillä ja jollakin voi olla samat kasvojen piirteet, samanlainen suu, samanlaiset silmät tai poskipäät kuin jollakin muullakin jo tuntemallaan henkilöllä. Hymystä tulee joillekin hymykuopat. Havaintoja on monentyyppisiä ja monenlaisia.
Törmäsin tähän kokemukseen jo aiemminkin silloin, kun toimin opettajana. Lasten kasvoissa havaitsin joskus samoja piirteitä, joskus tuntui siltä kuin lasten isät ja äidit olisivat jotenkin läsnä siinä lasten kasvojen katselukokemuksessani. Silti yritän välttää asian ylitulkintaa tai liiallista tulkintaa kasvoja katsellessani. Jossain ryhmäkuvassa kerran ajattelin näkeväni äitini, koska henkilö, joka kuvassa oli muistutti häntä niin paljon. Onhan myös tuttu seikka se, että pienelle vauvalle, joka hahmottaa kasvoista vasta vain jonkun asian, muutamalla kasvojen piirteellä ja hymyllä tuodaan esille myönteiset seikat.
Kasvojen havainnointiin liittyy mahdollisuus työskennellä asioita. Koenko näkemäni kasvot ystävällisinä vai vihamielisinä? Näenkö kasvoissa virkeyttä vai väsymystä? Osaanko lukea kasvoista jotain, jolla on merkitystä ihmisten kohtaamisessa? Voiko kasvoja havainnoimalla tehdä jonkun johtopäätöksen, jonka merkitys itselle avautuu aiemmin koetun pohjalta?
Uskonnollisessa mielessä Vanhan testamentin sisältämään Herran siunaukseen (4 Moos 6:24-26) sisältyy rukous, että Jumala kirkastaisi kasvonsa ja kääntäisi kasvonsa ihmisten puoleen, jolloin ihmiset voisivat kokea Jumalan armon, rauhan ja siunauksen ts. että ihmiset voisivat nähdä Jumalan rakastavat kasvot.
Mihin perustuu sitten hunnun käyttö joissakin uskonnoissa, voisi edelleen kysyä? Vapaasti tulkiten sitä voisi pitää merkkinä siitä, että ihmisten välinen kommunikaatio ei värittyisi liikaa kasvojen näkemisen kautta tai että henkilö tahtoisi ikään kuin itse suojata pois osan häntä itseä koskevasta havaittavasta kokonaisuudesta. Näinhän on myös netin välityksellä tapahtuvassa kommunikaatiossa. Ei tarvitse koko olemuksellaan olla läsnä jokaisessa viestissä, jonka lähettää. Asia avautuu myös kuvan tulkinnan suuntaan siten, että voi etsiä kuvia kuin myös kasvoja, jotka vastaavat omaa sen hetkistä mielenmaisemaa, voi sijoittaa itsensä kuviin, jotka kuvaavat omia olosuhteita ja tilannetta. Näin laajenee se henkinen tila, jossa elää ja voi paljosta kuvien tarjonnasta löytää jotain, jolla työskennellä oman elämän kysymysten ja kasvojen kanssa. Tähän kysymykseen yritän saada jonkin otteen myös tutkimustyössäni.
Lopuksi vielä Lassi Nummen (1928-2012) runo:

Tungosta kasvoillasi, ystäväni.
Kuin kaikki eletyt vuodet pyrkisivät niille yhtä aikaa.

Yhäkö yritän
vangita sanoiksi sen mitä näen?
Keulaa vasten aalto aallon jälkeen
ohi.
(Lassi Nummi: Maailma, Yhä. Keuruu 1988.)