KATARIINAN MARTTABLOGI

...oh, beibebeibe...
Pidän tätä blogia sekä omaan kirjalliseen tutkimukseeni että marttaharrastukseen liittyvänä. Kirjoitan siis joskus "mariana", joka on myös yksi kolmesta etunimestäni, että "marttana", jonka nimen saan Marttaliiton jäsenenä. Marttojen ravintoneuvonta, ympäristöasioiden hoidon korostaminen ja käsityö ovat aiheita, joita tahdon erityisesti painottaa. Marttaliiton toiminta perustuu kotitalousneuvonnassa asiantuntemukseen ja vapaaehtoistyöhön sekä keskinäiseen luottamukseen yhdistystoiminnassa.
Blogini aiheet löytyvät oikean sivupalstan lopusta. Painamalla nuolista saat aiheet näkyviin.

tiistai 26. kesäkuuta 2018

Toimintaa, käyttäytymistä ja kansallista lapsistrategiaa


Kun kävin kansakoulua, niin todistuksessa luki käyttäytymisen kohdalla yleensä 9 tai 10. Oppikoulussa ja lukiossa käyttäytymisen numerona oli aina 10. Olin siis kiltti tyttö, joka kunnioitti koulun sääntöjä, eikä häirinnyt muita. Käyttäytymisen numeroa 10 harva tavoittelee toisin kuin samaa numeroa kielissä tai matematiikassa ja harrastuksista riippuen myös musiikissa tai urheilussa, koska se ei ole vielä milloinkaan ollut mikään oppiaine eikä sen arviointikriteerit olleet aiemmin niin tarkkaan määriteltyjä kuin nykyisin. Käyttäytymisen numero tuli aiemmin ikään kuin huomaamatta, vaikka koulukäyttäytymisen moniulotteisuus ja opettajiin suhtautuminen ovatkin jääneet monille hyvin merkittäviksi koulumuistoiksi. Käyttäytyminen on nykyään kasvatusta, jossa etusijalle asetetaan mm. muiden auttaminen. Luin juuri koulun opetussuunnitelmasta käyttäytymisen arvioinnin perusteet. Siinä sanotaan, että käyttäytymisen tavoitteet määritellään koulussa yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Ne perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Joillakin paikkakunnilla huomioidaan erityisesti toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen sekä vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen. Käyttäytyminen ei vaikuta muista oppiaineista annettaviin arvosanoihin tai sanalliseen arvioon. Se arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan. Käyttäytymistä arvioivat oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Tämän lisäksi jokaisen numeron 10, 9, 8, jne. kohdalla ovat erikseen vielä perusteet, joilla numeron voi saada.
Itse en muista kouluajoista, että olisin ollut tietoinen siitä, mistä käyttäytymisen numero oikeastaan tuli. Se kyllä oli selvää, että jos joutui jälki-istuntoihin tms., niin silloin käyttäytymisen numero laski aika automaattisesti. Kun kysyin lapsenlapsiltani, tietävätkö he, mistä käyttäytymisen numero tulee, niin sain edelleen sen vastauksen, että eivät. Koulu on siis huono nykyisinkin kasvattamaan oppilaiden itsearviointia toiminnan ja käyttäytymisen asioissa. Usein on myös vaikea arvioida toimintaa ja käyttäytymistä siltä kannalta, ovatko ne sama vai eri asia. Juuri toiminnan luulisi kiinnostavan oppilaitakin, jos aina ei jaksakaan käyttäyttymisellä olla opettajien ja vanhempien mieleen, eikä muista/osaa kaikkia sääntöjä, mitä käyttäytyminen voi sisältää. Yritin lukea aiheesta nopeasti pari nettikirjoitusta, mutta niistä ei kovin hyvin selvinnyt toiminnan ja käyttäytymisen ero, vaan sain käsityksen, että käyttäytymisellä mitataan juuri toimintaa ja se luonnetta sekä myös sitä, mitä sillä saavutetaan. Se ei siis ole muiden miellyttämistä tai pelkästään konventionaalisten hyvien käyttäytymisen tapojen tai sääntöjen noudattamista.
Oppilaiden arviointi käyttäytymisen numerossa seuraa näitä perusteita, vaikka erityistä käyttäytymisen oppiainetta ei olekaan olemassa. Olisi kuitenkin varmaan hyvin tärkeää se, että oppilaille luettaisiin nämä arvioinnin perusteet ja ne jaettaisiin heille kirjallisena, vaikka ne ovatkin luettavissa koulun opetussuunnitelmassa.

Laitan arvioinnin perusteet tähän näkyviin:
Arvosana 10, (jonka itse alleviivaisin)
Oppilas osaa käyttäytymisessään ottaa tilanteen ja muut ihmiset huomioon. Oppilaan toiminnassa on selvästi näkyvissä erinomaista vastuullisuutta; hänellä on erittäin positiivinen vaikutus omaan yhteisöönsä. Hän on suvaitsevaisuudessaan ja erilaisuuden hyväksymisessä esimerkkinä muille. Hänen toimintansa sosiaalisissa tilanteissa voi näkyä ulospäin suuntautuvana toimintana tai ilmetä hiljaisena sisäisenä lujuutena, mikä tulee esiin itsenäisinä valintoina ja ryhmästä riippumattomina omina ratkaisuina. Oppilas suhtautuu avoimen asiallisesti auktoriteetteihin esimerkiksi opettajiin ja pyrkii näiden kanssa luontevaan vuorovaikutukseen. Oppilas kantaa erinomaisesti vastuuta yhteisestä työ- ja elinympäristöstä.

Arvosana 9
Yhdeksikön saava oppilas on hyväkäytöksinen ja vastuuntuntoinen. Hänellä on kiitettävät sosiaaliset taidot. Oppilas ylittää selkeästi arvosanan 8 tason lähes kaikilla käyttäytymisen osa-alueilla. Oppilaan käyttäytymisessä on joitakin arvosanan kymmenen piirteitä, mutta hän ei osoita yhtä suurta esimerkillisyyttä, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta yhteisistä asioista kuin arvosanaan kymmenen yltävä oppilas. Oppilas kantaa kiitettävästi vastuuta yhteisestä työ- ja elinympäristöstä.

Arvosana 8
Kahdeksan on käyttäytymisen perustaso: käyttäytyminen ja toiminta on ystävällistä ja asiallista ja enimmäkseen tavoitteiden suuntaista. Hän noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita. Oppilas toimii rehellisesti, antaa muille työrauhan ja pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oppilas ottaa muut ihmiset huomioon eikä osallistu kiusaamiseen. Hän käyttää asiallista kieltä. Oppilas huolehtii yhteisestä työympäristöstä omalta osaltaan.

Arvosana 7
Oppilas hallitsee käyttäytymisen ja ryhmässä toimimisen perustaitoja, mutta hän tarvitsee välillä ohjausta näissä taidoissa ja järjestyssääntöjen noudattamisessa. Hän tiedostaa oikean ja väärän eron, mutta tarvitsee vielä käyttäytymisen ohjausta toimintaansa ja mahdollisesti kielenkäyttöönsä eri tilanteissa. Oppilas tarvitsee jonkun verran ohjausta työrauhan noudattamisessa sekä työympäristöstään huolehtimisessa.

Arvosana 6
Oppilas tarvitsee usein ohjausta käyttäytymisen ja ryhmässä toimimisen perustaidoissa sekä järjestyssääntöjen noudattamisessa. Oppilaan kyky vastaanottaa ohjausta vaatii kehittymistä ja ohjaamisen lisäksi häntä on saatettu ojentaa esimerkiksi kasvatuskeskusteluin tai jälki-istunnolla. Oppilaan kyky erottaa oikea ja väärä vaatii kehittymistä ja hänellä on mahdollisesti luvattomia poissaoloja. Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjaamista asialliseen suuntaan.

Arvosana 5
Oppilas tarvitsee jatkuvasti ohjausta käyttäytymisen ja ryhmässä toimimisen perustaidoissa sekä järjestyssääntöjen noudattamisessa ja asiallisessa kielenkäytössä. Ohjaamisen lisäksi oppilaan kohdalla on jouduttu käyttämään ojentamis- ja rankaisutoimenpiteitä. Oppilaalla on mahdollisesti paljon luvattomia poissaoloja. Hän saattaa käyttää henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai osallistua aktiivisesti kiusaamiseen. Hän häiritsee muiden oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilas vastustaa käyttäytymiseensä puuttumista eikä osoita aktiivista halua käyttäytymisensä parantamiseen. Oppilas saattaa syyllistyä ilkivaltaan, vahingontekoon tai vaaran aiheuttamiseen. Hän on piittaamaton koulun sääntöjä tai muita ihmisiä kohtaan.

Itsestäni tuntuu siltä, että koko koulunkäynnin mielekkyys ja merkitys on suuresti riippuvaista siitä vuorovaikutuksesta, millaista opetusta ja toimintaa koulu tarjoaa sekä siitä millaista käyttäytymistä ja toimintaa oppilaat harjoittavat tai voivat harjoittaa koulun puitteissa. Tietoisuutta tästä olisi varmaankin lisättävä, ettei käyttäytymisen numero jäisi koko elämän ajan pikkuisen epäselväksi tai hämäräksi ja ettei siihen pääsisi vaikuttamaan liikaa yhteiskuntapoliittiset tai taloudelliset lähtökohdat joko oppilaiden tai opettajien elämässä. Käyttäytymisen arvointiin tulisi varmaankin saada lisää arviointiperusteita, sillä ei ole varmaa se, onko kaikki hyvää käyttäytymistä lapsen kannalta, mitä heiltä koulu, aikuiset ja vanhemmat vaativat. Käyttäytymiseenhän liittyy usein tunteita,velvollisuuksia ja jopa pakkoja. Onko vaarana myös se, että kympin käyttäytyminen nykyisine määrittelyineen muodostuu ylivoimaiseksi muun koulutyön ohella ja sen hallintaan vaadittaisiin siten tuntimääriä, johon koululla ei ole mahdollisuuksia. Se taas, joka saa viitosen käyttäytymisestä on todennäköisesti jäänyt vaille vanhempien seuraa, huolenpitoa ja ohjausta lähes kokonaan.
Martat osallistuvat tänäpäivänä hankkeeseen, jonka tähtäimessä on lapsiystävällisen yhteiskunnan luominen. Kansallinen lapsistrategian valmistelu alkoi ihan juuri. Lapsimyönteisen yhteiskunnan rakentajat korostavat tulevaisuususkoa, ratkaisukeskeisyyttä, dialogia, osallisuutta ja jatkumoa. Lapsuuden ymmärtäminen, lapsen oikeudet, perheiden monimuotoisuus, työelämän ja varhaiskasvatuksen merkitys sekä lapsiperheköyhyys, tutkimustieto ja lapsen oikeuksia koskeva tutkimus korostuvat.
Työtä tehdään sosiaali- ja terveysministeriön sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämänä kaikkia osapuolia, sidosryhmiä ja ministeriöitä ja lapsia kuulemalla. Hankkeeseen voi lähemmin tutustua otsikolla Kansallinen lapsistrategia.

keskiviikko 6. kesäkuuta 2018

Saippuaa käsintehden

Tämänkertaisella bloggauksellani kerron saippuanteko-harrastuksestani, jonka aloitin n 10 vuotta sitten menemällä Marttaliiton järjestämälle pienelle kurssille siitä. Vuodet ovat vierineet tämän saippuanteon parissa niin, etten ole kaupasta ostanut juuri muuta kuin mäntysaippuaa. Ajattelin, että kirjoitan asiasta niin selkeän tekstin, että kuka tahansa voi sen luettuaan tehdä itse omat saippuat ja hyötyä siitä sekä välttyä ihon kuivumiselta ja muilta allergioilta, joita valmiit saippuat voivat aiheuttaa. Netissä on toki sivustoja saippuan valmistuksesta, mutta silti ajattelen, että kokemus saippuanteossa voisi tässä auttaa monia.
Saippuan valmistuksessa tarvitset rasvoja ja öljyjä, vettä, lipeää ja tuoksuja, sekä esim kaurahiutaleita, suklaata ja hunajaa. Lisäksi lasipurkin n litra, muovikulhon n 2-3 litraa, saippuamuotteja tai mehupurkin ja sauvasekoittimen, lämpömittarin, lusikan sekä digivaaan.
Aloita näin: mittaa öljyt ja rasvat huolellisesti ja laita ne muovikulhoon. Muutama gramma voi jäädä astioihin, joten ota se huomioon. Öljyjä ja rasvoja on yhdessä saippua-annoksessa yleensä 500g. Niiden tulisi seoksessa olla hieman yli huoneenlämpöisiä eli korkeintaan 30-40 astetta. Lipeän määrä lasketaan lipeälaskurilla ja se on vakio jokaisen eri öljyn ja rasvan kohdalla.(Ks. esim MMS Lye Calculator) Kylmää vettä tarvitaan 2,5 X lipeän määrä.
Saippuan teon järjestys on seuraava: lipeä kylmään veteen, lipeä-vesiseos rasvoihin, rasvoihin tuoksuöljyt, mutta hunaja ja muut lisukkeet kuten marjat, kauraleseet jne. ns. kiisselivaiheeseen, joka tulee, kun rasvaseos ja lipeä-vesiseos yhdistetään ja sekoitetaan sauvasekoittimella muutaman minuutin ajan. Opettele siis tämä järjestys, niin onnistut saippuanteossa: sekoita lipeä lasipurkkiin, jossa on sopiva määrä vettä. Pidä lasipurkki kylmässä vesialtaassa samanaikaisesti, sekoita sitten lipeä-vesiseos rasva-öljyseokseen, johon olet ensin sekoittanut tuoksuöljyn, sekoita tätä seosta sauvasekoittimella muutama minuutti. Lisää siihen sitten juokseva hunaja, sulatettu suklaa, kauraleseet tms. Sekoita lisäaineet erityisen hyvin saippuakiisseliin.
Laitan tähän vielä yhden hyväksi kokemani saippuareseptin ja muutaman muun hyvän vihjeen, joita tarvitset. Lipeää pidetään saippuan teossa kaikkein vaikeimpana asiana, sillä se kuumentaa vettä, kun se sekoitetaan siihen, mutta huom. kotitekoisessa saippuassa on niin pieni määrä lipeää, että siitä ei aiheudu vaaroja, jos olet huolellinen sen käytössä. Yleensä 500g:n saippua-annokseen käytetään alle 100 g lipeää. Kun se sekoitetaan vettä sisältävään purkkiin, niin purkki lämpenee. Itse olen tehnyt sekoittamisen pienin annoksin muovipussista, johon olen valmiiksi mitannut oikean lipeämäärän, leikkaamalla pussiin pienen reiän ja sekoittamalla sen sitten lasipurkkiin, jota olen pitänyt samalla kylmässä vesialtaassa, niin että juuri mitään lämpenemistä ei tapahdu, koska kylmä vesi jäähdyttää lasipurkkiin sekoitettavaa lipeää samanaikaisesti. Kun lipeä-vesiseos sekä rasvat yhdistetään, niin niiden on hyvä olla hieman yli huoneenlämmön ja kun kaikki aineet on sekoitettu, niin saippuakiisseli kaadetaan mehupurkkeihin tai muotteihin, joihin on tehty aukko pituussuunnassa. Yleensä yksi saippuaerä mahtuu yhteen mehupurkkiin. Saippuan annetaan olla purkissa n. vuorokausi, jolloin lipeä neutralisoituu ja jähmettää rasvat ja öljyt. Sen jälkeen sen voi leikata paloiksi. Käytetyt astiat pestään huolellisesti astianpesuaineella. Alumiinisia astioita ei käytetä.
Vielä lopuksi siis yksi saippuaresepti lipeä- ja vesimäärineen. Tällä voit aloittaa saippuan tekemisen ja kun olet päässyt saippuantekemisen maailmaan, voit ilahduttaa myös ystäviäsi itse tehdyllä saippualla, joka hoitaa ihoa. Käsintehdylle saippualle tulee hintaa aina sen mukaan, mitä aineita käytät, mutta tällä reseptillä, jonka olen itse tehnyt, saat jo hyvän ja kosteuttavan saippuan kohtuuhintaan. Saippuan tekemiseen tarvittavan lipeän ja öljyt voi tilata esim Lahtisen vahavalimosta. Myös kaupasta saa useimpia öljyjä. Öljyjä ei voi tilata kovin pieniä määriä. Samoin on lipeän laita, jolloin voi varautua siihen, että niitä riittää vielä seuraavaankin kertaan. Lipeä säilyy hyvin pakattuna muovisessa suljetussa astiassa useita vuosia. Sitä käsitellessä voi olla hyvä käyttää muovikäsineitä ja muoviesiliinaa ainakin aluksi. Jos innostuit saippuan tekemisestä tämän blogikirjoituksen luettuasi, niin voit kysyä myös neuvoja sähköpostilla rkatariina@hotmail.com. Ohessa vielä resepti ja muutama kuva. Sanottakoon vielä, että netissä on hyviä saippuasivustoja englanniksi sekä lipeälaskuri, jolla siis voi itsekin suunnitella oman saippuan, kun tuntee, mitkä rasvat ja öljyt tekevät kovaa, pehmeää tai kosteuttavaa saippuaa. Saippua on parhaimmillaan n kuukauden päästä sen valmistamisesta ja siitä eteenpäinkin vielä pitkään.

Saippuaresepti kosteuttavalle saippualle:

-oliiviöljy (neitsyt) 125 g, lipeää 22,4g
-kaakaovoi sulatettuna 100g, lipeää 13 g
-kookosöljy 75g, lipeää 13,35 g
-manteliöljy 50g, lipeää 6,45 g
-jojobaöljy 40g, lipeää 2,64 g
-rypsiöljy (luomu) 40g, lipeää 5,16 g
-vehnänalkioöljy 20g, lipeää 2,48g
Lipeän kokonaismäärä tässä reseptissä on 65,48g ja siitä laskettuna veden määrä 2,5 x on 163,7 g.
-tuoksuöljy 5ml lisätään rasva-öljyseokseen
-hunaja 30g ja kauralese 0,5 dl lisätään kiisselivaiheeseen

Vuorokausi vanhaa saippuaa ja siinä käytetty mehupurkki. Nenässä tuoksuu teepuun tuoksu, jota käytin tällä kertaa tuoksuöljynä saippuassa.